ĐẢO NGỌC ĐÀI LOAN

Bay VJ tối Mô tả Điểm tham quan nổi bật: Làng cổ Thập Phần Thác nước Thập Phần Tháp 101, Long Sơn tự Nhà hát OPERA Đài Trung Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch Làng cầu vồng Nhật Nguyệt Đàm Văn Võ Miếu Phật Quang… Read More

ĐÀI LOAN TRỌN GÓI

Mô tả QUỐC ĐẢO ĐÀI LOAN Thời gian 4n4d Bay EVA, VJ Thời gian dự kiến: tháng 10,11/2019 Điểm tham quan nổi bật: Làng cổ Thập Phần Công viên địa chất Dã Liễu Tháp 101 Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch Trạm tàu điện ngầm… Read More